۱۱ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آخرین دور مذاکرات قانون‌ اساسی جدید سوریه بدون نتیجه پایان یافت

آخرین دور مذاکرات میان نمایندگان دولت سوریه، مخالفان دولت و نمایندگان مدنی برای نگارش قانون جدید بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت. طرف‌ها حتی نتوانستند برای تاریخ دور بعدی مذاکرات توافق کنند.

آخرین دور مذاکرات میان نمایندگان دولت سوریه، مخالفان دولت و نمایندگان مدنی برای نگارش قانون جدید بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت. طرف‌ها حتی نتوانستند برای تاریخ دور بعدی مذاکرات توافق کنند.