۳۰ دی ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آذر نفیسی، نویسنده، به کارزار برای آزادی بکتاش آبتین، هم‌صنفی خود، پیوست

آذر نفیسی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب «لولیتاخوانی در تهران»، روز پنج‌شنبه در پیامی تازه با بکتاش آبتین، شاعر زندانی، اعلام همبستگی کرده و خواستار آزادی او شد.

آذر نفیسی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب «لولیتاخوانی در تهران»، روز پنج‌شنبه در پیامی تازه با بکتاش آبتین، شاعر زندانی، اعلام همبستگی کرده و خواستار آزادی او شد.