۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آغاز رزمایش ایران در شمال غرب در میانه افزایش تنش با جمهوری آذربایجان

ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح روز شنبه نهم مهر، رزمایش زمینی خود را در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری آذربایجان در شمال غرب آغاز کرد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح روز شنبه نهم مهر، رزمایش زمینی خود را در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری آذربایجان در شمال غرب آغاز کرد.