۲۸ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آمریکا به ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان ادامه می‌دهد

کاخ سفید با تاکید بر ادامه یافتن تحریم‌های موجود علیه طالبان، می‌گوید ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.

کاخ سفید با تاکید بر ادامه یافتن تحریم‌های موجود علیه طالبان، می‌گوید ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.