۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آمریکا علیه یک ایرانی به اتهام قاچاق صدها کیلوگرم هروئین اعلام جرم کرد

طبق مدارکی که به دادگاه ارائه شده است، متهم یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر و ساکن ایران است که علاوه بر قاچاق حجم زیادی هروئین، متامفتامین نیز تولید می‌کند.

طبق مدارکی که به دادگاه ارائه شده است، متهم یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر و ساکن ایران است که علاوه بر قاچاق حجم زیادی هروئین، متامفتامین نیز تولید می‌کند.