۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آموزش‌وپروش از ترک تحصیل یک میلیون دانش‌آموز خبر داد؛ آمار غیررسمی «پنج میلیون نفر» است

یک روز پس از آن‌که سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل نزدیک به یک‌ میلیون دانش‌آموز خبر داد روزنامه جهان صنعت گزارش داد که آمار از مرز پنج میلیون تن عبور می‌کند.

یک روز پس از آن‌که سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل نزدیک به یک‌ میلیون دانش‌آموز خبر داد روزنامه جهان صنعت گزارش داد که آمار از مرز پنج میلیون تن عبور می‌کند.