۲ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آنگ سان سوچی، رهبر مخلوع میانمار، به چهار سال زندان دیگر محکوم شد

آنگ سان سوچی، رهبر مخلوع میانمار، در پی مجرم شناخته شدن از بابت اتهامات «واردات غیرقانونی و داشتن دستگاه‌های بی‌سیم انفرادی» و «نقض محدودیت‌های کرونا» از سوی دادگاهی در این کشور به چهار سال زندان دیگر محکوم شد. دولت نظامیان در میانمار ۱۵ آذر نیز خانم سوچی را به اتهام «تحریک علیه ارتش و نقض قوانین کووید» به چهار سال زندان محکوم کرده بود، اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال و نیم کاهش یافت. آنگ سان سوچی، ۷۶ ساله و برنده جایزه نوبل، از زمانی که ژنرال‌ها در میانمار کودتا کردند و دولت او را در روز ۱۳ بهمن ۹۹ سرنگون کردند، بازداشت شد و در حبس خانگی به سر می‌برد. این کودتا و بازداشت به دوره کوتاه برقراری دموکراسی در این کشور آسیای جنوب شرقی پایان داد. دولت نظامیان پس از آن کودتا، یک‌رشته اتهامات، از جمله «نقض قانون اسرار رسمی، فساد اداری و تقلب در انتخابات» را علیه خانم سوچی مطرح کرده است که در صورت محکومیت در تمامی موارد اتهامی، آنگ سان سوچی با ده‌ها سال زندان مواجه خواهد شد.

آنگ سان سوچی، رهبر مخلوع میانمار، در پی مجرم شناخته شدن از بابت اتهامات «واردات غیرقانونی و داشتن دستگاه‌های بی‌سیم انفرادی» و «نقض محدودیت‌های کرونا» از سوی دادگاهی در این کشور به چهار سال زندان دیگر محکوم شد. دولت نظامیان در میانمار ۱۵ آذر نیز خانم سوچی را به اتهام «تحریک علیه ارتش و نقض قوانین کووید» به چهار سال زندان محکوم کرده بود، اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال و نیم کاهش یافت. آنگ سان سوچی، ۷۶ ساله و برنده جایزه نوبل، از زمانی که ژنرال‌ها در میانمار کودتا کردند و دولت او را در روز ۱۳ بهمن ۹۹ سرنگون کردند، بازداشت شد و در حبس خانگی به سر می‌برد. این کودتا و بازداشت به دوره کوتاه برقراری دموکراسی در این کشور آسیای جنوب شرقی پایان داد. دولت نظامیان پس از آن کودتا، یک‌رشته اتهامات، از جمله «نقض قانون اسرار رسمی، فساد اداری و تقلب در انتخابات» را علیه خانم سوچی مطرح کرده است که در صورت محکومیت در تمامی موارد اتهامی، آنگ سان سوچی با ده‌ها سال زندان مواجه خواهد شد.