۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آزار و اذیت جسمی بازرسان زن در ایران انتقاد کرد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به آزار و اذیت بازرسان زن این آژانس توسط نگهبانان تاسیسات هسته‌ای ایران واکنش نشان داد و موارد گزارش‌شده را «غیرقابل قبول» خواند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به آزار و اذیت بازرسان زن این آژانس توسط نگهبانان تاسیسات هسته‌ای ایران واکنش نشان داد و موارد گزارش‌شده را «غیرقابل قبول» خواند.