۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ابراهیم رئیسی اجرای «سند ۲۰۳۰» یونسکو را برای همیشه لغو کرد

«سند ۲۰۳۰» یونسکو که لغو اجرای آن روز دوشنبه ابلاغ شد، ناظر به آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر و رفع تبعیض از اقلیت‌ها است.

«سند ۲۰۳۰» یونسکو که لغو اجرای آن روز دوشنبه ابلاغ شد، ناظر به آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر و رفع تبعیض از اقلیت‌ها است.