۳۰ مهر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ابراهیم رئیسی می‌گوید ‌تورم، خط قرمز دولت است

ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به بانک مرکزی دستور داد که سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.

ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به بانک مرکزی دستور داد که سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.