۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ابرهای بشردوستی، از عکّا تا شیراز می‌بارند

سیل توئیت‌هایی که این روزها در حمایت از بهائیان بازنشر می‌شود، اگرچه نتواند به تغییر رویه حاکمیت ایران در قبال بهائیان بیانجامد، نشان از خواست عمومی طیف‌های مختلف جامعه ایران دارد.

سیل توئیت‌هایی که این روزها در حمایت از بهائیان بازنشر می‌شود، اگرچه نتواند به تغییر رویه حاکمیت ایران در قبال بهائیان بیانجامد، نشان از خواست عمومی طیف‌های مختلف جامعه ایران دارد.