۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اتحاديه اروپا از رایزنی برای تعیین تاریخ مذاکرات برجام خبر داد

سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه هفتم آبان گفت ایران و قدرت‌های جهانی امضا کننده توافق هسته‌ای در حال رایزنی برای تعیین تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای برجام در اولین فرصت ممکن هستند.

سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه هفتم آبان گفت ایران و قدرت‌های جهانی امضا کننده توافق هسته‌ای در حال رایزنی برای تعیین تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای برجام در اولین فرصت ممکن هستند.