۳ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اتحادیه اروپا درخواست از پلیس اتریش برای متفرق کردن معترضان به برجام را تکذیب کرد

در حالی که شورای مقاومت ایران اقدام پلیس برای راندن معترضان ایرانی از محل برگزاری مذاکرات در وین را «نقض آزادی بیان» نامیده، یک دیپلمات ارشد اروپایی دخالت در این امر را تکذیب کرد.

در حالی که شورای مقاومت ایران اقدام پلیس برای راندن معترضان ایرانی از محل برگزاری مذاکرات در وین را «نقض آزادی بیان» نامیده، یک دیپلمات ارشد اروپایی دخالت در این امر را تکذیب کرد.