۳ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اتوبوس حامل خبرنگاران «معاینه فنی معتبر داشت»

در حالی که برخی مقامات استانی پیشتر مشکلات فنی اتوبوس و سرعت بالا را عامل واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران عنوان کرده بودند، به گفته یک مقام ترافیکی اتوبوس معاینه فنی «معتبر داشت».

در حالی که برخی مقامات استانی پیشتر مشکلات فنی اتوبوس و سرعت بالا را عامل واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران عنوان کرده بودند، به گفته یک مقام ترافیکی اتوبوس معاینه فنی «معتبر داشت».