۲۸ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

احمد جنتی از دولت رئیسی خواست در بهبود «وضعیت معیشت مردم» تسریع کند

احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز پنجشنبه ۱۱ شهریور گفت مجلس خبرگان رهبری «باید مطالبه‌گر کار دولت باشد» و از رئیس‌جمهور نیز خواست در «رسیدگی به معیشت مردم تسریع شود».

احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز پنجشنبه ۱۱ شهریور گفت مجلس خبرگان رهبری «باید مطالبه‌گر کار دولت باشد» و از رئیس‌جمهور نیز خواست در «رسیدگی به معیشت مردم تسریع شود».