۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ادعای مرکز آمار ایران: نرخ بیکاری در بهار به ۸.۸ درصد رسید

مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی مدعی شده است نرخ بیکاری کشور در بهار امسال نسبت به بهار پارسال حدود ۱ درصد کاهش یافته و به ۸.۸ درصد رسیده است.

مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی مدعی شده است نرخ بیکاری کشور در بهار امسال نسبت به بهار پارسال حدود ۱ درصد کاهش یافته و به ۸.۸ درصد رسیده است.