۶ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ادعای مرکز آمار مبنی بر رشد اقتصادی نزدیک به ۷ درصد در زمستان ۹۹

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش فصلی خود مدعی شد که نرخ رشد اقتصادی در زمستان ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل آن حدود ۶.۸ درصد بوده است.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش فصلی خود مدعی شد که نرخ رشد اقتصادی در زمستان ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل آن حدود ۶.۸ درصد بوده است.