۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ادعای مقام ایرانی: دیوان داوری در مناقشه بانکی با بحرین به سود ایران رأی داد

خبر «رأی جدید» این دادگاه را عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه سوم آذر در پیامی منتشر کرد و گفت که این رأی روز ۹ نوامبر (۱۸ آبان) صادر شده است.

خبر «رأی جدید» این دادگاه را عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه سوم آذر در پیامی منتشر کرد و گفت که این رأی روز ۹ نوامبر (۱۸ آبان) صادر شده است.