۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اذعان به ناتوانی دولت ایران در تامین بودجه «تکمیل شبکه ملی» اینترنت

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌گوید تکمیل شبکه ملی اینترنت در ایران نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد، پولی که دولت قادر به پرداختش نیست.

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌گوید تکمیل شبکه ملی اینترنت در ایران نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد، پولی که دولت قادر به پرداختش نیست.