۲ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ارابه‌های مرگ ایرانی؛ خودروهای ناامن بازار ایران کدامند؟

با وجود ستاره‌های کیفی که به خودروهای تولیدی در ایران داده می‌شود باز نشدن کیسه هوای خودروها در تصادف زنجیره‌ای بهبهان نشان داد خودروهای داخلی به چه میزان بی‌کیفیت و ناامن هستند.

با وجود ستاره‌های کیفی که به خودروهای تولیدی در ایران داده می‌شود باز نشدن کیسه هوای خودروها در تصادف زنجیره‌ای بهبهان نشان داد خودروهای داخلی به چه میزان بی‌کیفیت و ناامن هستند.