۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اسلامگرایان عراق و بن‌بست «نظام قدسی» در ایران

انتخابات پارلمانی عراق، که قرار است دهم اکتبر آینده برگزار شود، تا کنون شور و شوق چندانی بر نیانگیخته و ممکن است به پایین‌ترین سطح در سال‌های بعد از واژگونی حکومت صدام سقوط کند.

انتخابات پارلمانی عراق، که قرار است دهم اکتبر آینده برگزار شود، تا کنون شور و شوق چندانی بر نیانگیخته و ممکن است به پایین‌ترین سطح در سال‌های بعد از واژگونی حکومت صدام سقوط کند.