۲۸ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اشرف غنی به خاطر فرار از کابل عذرخواهی کرد

اشرف غنی ضمن عذرخواهی به‌خاطر فرار خود از افغانستان گفت هیچ چاره دیگری نداشت و تیم امنیتی او هشدار داده بود که ادامه حضور وی در کابل منجر به جنگ خیابانی می‌شود.

اشرف غنی ضمن عذرخواهی به‌خاطر فرار خود از افغانستان گفت هیچ چاره دیگری نداشت و تیم امنیتی او هشدار داده بود که ادامه حضور وی در کابل منجر به جنگ خیابانی می‌شود.