۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اعتراضات معلمان «کارنامه سبز» وارد هفدهمین روز خود شد

قبول‌شدگان آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹، که به آن‌ها معلمان «کارنامه سبز» گفته می‌شود، بارها دست به اعتراض زده‌اند. این افراد از ۱۳ شهریور دور جدیدی از اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند.

قبول‌شدگان آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹، که به آن‌ها معلمان «کارنامه سبز» گفته می‌شود، بارها دست به اعتراض زده‌اند. این افراد از ۱۳ شهریور دور جدیدی از اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند.