۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اعتراض معلمان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد

در ادامه تجمع‌های صنفی، شماری از معلمان روز یک‌شنبه ۱۱ مهر با تجمع مقابل مجلس در تهران و ادارات آموزش و پرورش در شهرهای اصفهان، شیراز، رشت، بندرعباس و اهواز خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و پرداخت معوقات مزدی و بیمه خود شدند. این آموزگاران خواستار افزایش حقوق خود به میزان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند. دولت و مجلس امکان افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق معلمان را مطرح کرده‌اند، اما همچنان معلمان، خواستار اجرای کامل طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی هستند. با گسترش فقر و تشدید مشکلات اقتصادی اقشار مختلف مردم از جمله آموزگاران، تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف ایران ادامه داشته و حقوق معلمان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تغییری نکرده است.

در ادامه تجمع‌های صنفی، شماری از معلمان روز یک‌شنبه ۱۱ مهر با تجمع مقابل مجلس در تهران و ادارات آموزش و پرورش در شهرهای اصفهان، شیراز، رشت، بندرعباس و اهواز خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و پرداخت معوقات مزدی و بیمه خود شدند. این آموزگاران خواستار افزایش حقوق خود به میزان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند. دولت و مجلس امکان افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق معلمان را مطرح کرده‌اند، اما همچنان معلمان، خواستار اجرای کامل طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی هستند. با گسترش فقر و تشدید مشکلات اقتصادی اقشار مختلف مردم از جمله آموزگاران، تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف ایران ادامه داشته و حقوق معلمان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تغییری نکرده است.