۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اعتصاب کارگران واحد ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌ جنوبی

کارگران واحد ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌ جنوبی در منطقه عملیاتی پارسیان، آغار و دلان، روز شنبه اعتصاب و در مقابل محل کار خود تجمع کردند.

کارگران واحد ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌ جنوبی در منطقه عملیاتی پارسیان، آغار و دلان، روز شنبه اعتصاب و در مقابل محل کار خود تجمع کردند.