۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

امحاء هزاران لیتر آب انگور آماده تولید نوشیدنی الکلی در بازار تره‌بار تهران

خبرگزاری‌ها در ایران از برخورد دادسرای امنیت اخلاقی تهران با شماری از غرفه‌داران بازار مرکزی میوه و تره‌بار این استان به دلیل ورود به روند تولید این نوشیدنی‌ها خبر می‌دهند.

خبرگزاری‌ها در ایران از برخورد دادسرای امنیت اخلاقی تهران با شماری از غرفه‌داران بازار مرکزی میوه و تره‌بار این استان به دلیل ورود به روند تولید این نوشیدنی‌ها خبر می‌دهند.