۶ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

انتقاد روزنامه کیهان از تغییر نام یک خیابان در تهران به صمد بهرنگی

روزنامه کیهان از تغییر نام یک خیابان در تهران به صمد بهرنگی که از او به عنوان «مبلغ اندیشه‌های مارکسیستی» نام برده، انتقاد کرد.

روزنامه کیهان از تغییر نام یک خیابان در تهران به صمد بهرنگی که از او به عنوان «مبلغ اندیشه‌های مارکسیستی» نام برده، انتقاد کرد.