۶ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

انتقاد شدید شورای شهر تهران از انعکاس خبر اتوبوس‌خوابی در رسانه‌های فارسی‌زبان

مهدی چمران با ذکر این‌که «اتوبوس جای استراحت نیست»، گفت: با [علیرضا] زاکانی، [شهردار تهران،] صحبت کردم و خواستم تا شنبه و یکشنبه این بساط جمع شود.»

مهدی چمران با ذکر این‌که «اتوبوس جای استراحت نیست»، گفت: با [علیرضا] زاکانی، [شهردار تهران،] صحبت کردم و خواستم تا شنبه و یکشنبه این بساط جمع شود.»