۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اوجی: نیاز به ۲۲ میلیارد دلار سرمایه برای جلوگیری از افت تولید گاز

وزیر نفت ایران می‌گوید برای جلوگیری از افت تولید گاز کشور نیاز به ۲۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.

وزیر نفت ایران می‌گوید برای جلوگیری از افت تولید گاز کشور نیاز به ۲۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.