۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ایران از آغاز واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ سال طی دو هفته آینده خبر داد

وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه گفت برنامه داریم که واکسن کرونا را به افراد در سنین مدرسه، یعنی از اواخر شش سالگی تا ۱۸ سالگی، نیز تزریق کنیم.

وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه گفت برنامه داریم که واکسن کرونا را به افراد در سنین مدرسه، یعنی از اواخر شش سالگی تا ۱۸ سالگی، نیز تزریق کنیم.