۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ایران در معرض اخراج از سازمان‌های علمی بین‌المللی؛ علت: نپرداختن حق عضویت

معاون پژوهشی وزیر علوم با تأکید بر محدودیت‌های امنیتی در حوزه علمی می‌گوید ایران به علت «نپرداختن حق عضویت» سال‌ها است که «به شدت» در معرض اخراج از سازمان‌های بین‌المللی علمی قرار گرفته است.

معاون پژوهشی وزیر علوم با تأکید بر محدودیت‌های امنیتی در حوزه علمی می‌گوید ایران به علت «نپرداختن حق عضویت» سال‌ها است که «به شدت» در معرض اخراج از سازمان‌های بین‌المللی علمی قرار گرفته است.