۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ایران می‌گوید دیگر پناهنده جدید نمی‌پذیرد

مدیرکل امور اتباع وزارت کشور می‌گوید با توجه به حضور جمعیت زیادی از اتباع افغانستان در کشور و شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم­‌ها، پذیرش پناهنده جدید نداریم.

مدیرکل امور اتباع وزارت کشور می‌گوید با توجه به حضور جمعیت زیادی از اتباع افغانستان در کشور و شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم­‌ها، پذیرش پناهنده جدید نداریم.