۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بازداشت دو تبعه اروپایی در ایران؛ وزارت اطلاعات: دنبال «آشوب» و «بی‌ثبا‌ت‌سازی جامعه» بودند

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون اشاره به هویت افراد بازداشت‌شده و کشور متبوع آنها، ادعا کرده است که آن دو به تشکل‌ها و گروه‌هایی در ایران از جمله «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان»، «خط عملیاتی» داده‌اند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون اشاره به هویت افراد بازداشت‌شده و کشور متبوع آنها، ادعا کرده است که آن دو به تشکل‌ها و گروه‌هایی در ایران از جمله «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان»، «خط عملیاتی» داده‌اند.