۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بازداشت هشت دستفروش کتاب در تهران به اتهام عرضه «آثار سلطنت‌طلب‌ها»

هشت دستفروش کتاب در راسته خیابان انقلاب تهران به دلیل آن‌چه که عرضه آثار «غیرمجاز» و «ممنوعه» خوانده شده، روز شنبه دهم مهر توسط پلیس امنیت بازداشت شدند.

هشت دستفروش کتاب در راسته خیابان انقلاب تهران به دلیل آن‌چه که عرضه آثار «غیرمجاز» و «ممنوعه» خوانده شده، روز شنبه دهم مهر توسط پلیس امنیت بازداشت شدند.