۲۸ دی ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بانک مرکزی اقدام به کاهش سهمیه ارز مسافرتی کرد

رئیس سابق کانون صرافان گفت بانک مرکزی ایران سهمیه ارز مسافرتی را کاهش داده و طبق آن، میزان فروش ارز مسافرتی توسط صرافی‌ها برای کشورهای با ویزا، ۲۰۰۰ یورو و برای کشورهای بدون ویزا معادل ۳۰۰ یورو شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کامران سلطانی‌زاده، از کاهش سهمیه ارز مسافرتی همزمان با کاهش نرخ ارز خبر داد و گفت که براساس بخشنامه بانک مرکزی، حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت‌های صرافی بابت مسافران بالای ۱۸ سال و یک بار در سال تا سقف مقرر برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، برای کشورهای بدون روادید به صورت هوایی ۳۰۰ یورو و مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و دریایی نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست. وی ضمن انتقاد از تغییرات متناوب در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی جهت تأمین و فروش اسکناس افزود: «قرار بر این بوده است که بازار ارز متناسب با عرضه و تقاضا حرکت کند اما متأسفانه در عرضه و تقاضا دخالت می‌شود.» بانک مرکزی در اوایل آذرماه میزان ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی را از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش داده و بر تداوم روند تخصیص ارز بصورت اسکنا..

رئیس سابق کانون صرافان گفت بانک مرکزی ایران سهمیه ارز مسافرتی را کاهش داده و طبق آن، میزان فروش ارز مسافرتی توسط صرافی‌ها برای کشورهای با ویزا، ۲۰۰۰ یورو و برای کشورهای بدون ویزا معادل ۳۰۰ یورو شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کامران سلطانی‌زاده، از کاهش سهمیه ارز مسافرتی همزمان با کاهش نرخ ارز خبر داد و گفت که براساس بخشنامه بانک مرکزی، حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت‌های صرافی بابت مسافران بالای ۱۸ سال و یک بار در سال تا سقف مقرر برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، برای کشورهای بدون روادید به صورت هوایی ۳۰۰ یورو و مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و دریایی نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست. وی ضمن انتقاد از تغییرات متناوب در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی جهت تأمین و فروش اسکناس افزود: «قرار بر این بوده است که بازار ارز متناسب با عرضه و تقاضا حرکت کند اما متأسفانه در عرضه و تقاضا دخالت می‌شود.» بانک مرکزی در اوایل آذرماه میزان ارز مسافرتی و ارز مورد نیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی را از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش داده و بر تداوم روند تخصیص ارز بصورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه تأکید کرده بود.