۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بحران برق در چین؛ فعالیت شرکت‌های تولید قطعات تلفن همراه و خودرو مختل شد

گلدمن ساکس تخمین می‌زند ۴۴ درصد از صنایع فعال چین تحت تاثیر کمبود برق قرار گرفته است که ادامه این وضعیت، می‌تواند تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان را یک درصد کاهش دهد.

گلدمن ساکس تخمین می‌زند ۴۴ درصد از صنایع فعال چین تحت تاثیر کمبود برق قرار گرفته است که ادامه این وضعیت، می‌تواند تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان را یک درصد کاهش دهد.