۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

برقراری خط تماس اضطراری بین کره شمالی و جنوبی پس از ۱۴ ماه وقفه

دستگاه رهبری کره شمالی خرداد پارسال در نشستی با حضور خواهر رهبر کره شمالی و یکی دیگر از مقام‌های ارشد این کشور، دستور به قطع خط ارتباطات و تماس‌ها با سئول داده بود.

دستگاه رهبری کره شمالی خرداد پارسال در نشستی با حضور خواهر رهبر کره شمالی و یکی دیگر از مقام‌های ارشد این کشور، دستور به قطع خط ارتباطات و تماس‌ها با سئول داده بود.