۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

برقع اجباری در افغانستان؛ طالبان: در صورت سرپیچی، قیم مرد زندانی می‌شود

بر اساس حکم جدید، در مرحله اول از خانه فرد خاطی بازدید شده و با شوهر، برادر یا پدر او صحبت می‌شود. در مرحله دوم، «سرپرست مرد» احضار می‌شود و در مرحله آخر، قیم مرد به دادگاه برده شده و ممکن است حکم زندان بگیرد.

بر اساس حکم جدید، در مرحله اول از خانه فرد خاطی بازدید شده و با شوهر، برادر یا پدر او صحبت می‌شود. در مرحله دوم، «سرپرست مرد» احضار می‌شود و در مرحله آخر، قیم مرد به دادگاه برده شده و ممکن است حکم زندان بگیرد.