۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

برندگان نوبل اقتصاد که هستند و اهمیت کار آنها در چیست؟

دوشنبه ۱۱ اکتبر، برندگان نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۱ اعلام شدند: دیوید کارد، جاشوا انگریست، و گوییدو ایمبِنس. سه محققی که وجه اشتراک آنها، روی آوردن به روش‌های پیشرفته مطالعات آماری است.

دوشنبه ۱۱ اکتبر، برندگان نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۱ اعلام شدند: دیوید کارد، جاشوا انگریست، و گوییدو ایمبِنس. سه محققی که وجه اشتراک آنها، روی آوردن به روش‌های پیشرفته مطالعات آماری است.