۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بروز اختلالات روانی ناشی از کرونا در نزدیک به «۳۰ درصد» جمعیت ایران

دبیر کمیته تخصصی سلامت روان در ایران از بروز اختلالات روانی در ۲۹.۷ درصد از جمعیت کشور پس از آغاز همه‌گیری کرونا خبر داد.

دبیر کمیته تخصصی سلامت روان در ایران از بروز اختلالات روانی در ۲۹.۷ درصد از جمعیت کشور پس از آغاز همه‌گیری کرونا خبر داد.