۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

برگزاری انتخابات عمومی در فیلیپین؛ پیشتازی فرزند رئیس جمهوری برکنارشده

خبرگزاری‌ها با استناد به نظرسنجی‌ها و نیز آرایی که به صندوق ریخته شده‌اند، فردیناند مارکوس دوم، فرزند رئیس‌جمهوری برکنار شده فیلیپین، را پیشتاز انتخابات می‌دانند.

خبرگزاری‌ها با استناد به نظرسنجی‌ها و نیز آرایی که به صندوق ریخته شده‌اند، فردیناند مارکوس دوم، فرزند رئیس‌جمهوری برکنار شده فیلیپین، را پیشتاز انتخابات می‌دانند.