۲۸ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بیش از ۴۰۰ استاد دانشگاه و متخصص ایرانی- آمریکایی خواستار محکومیت ابراهیم رئیسی در دادگاه‌های بین‌المللی شدند

در این نامه با اشاره به عضویت ابراهیم رئیسی در هیات سه نفره موسوم به هیات مرگ و اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، آمده است که او باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شود.

در این نامه با اشاره به عضویت ابراهیم رئیسی در هیات سه نفره موسوم به هیات مرگ و اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، آمده است که او باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شود.