۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

«بیش از ۶۰ درصد» مردم ایران به خرید وسایل دست دوم روی آورده‌اند

رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان می‌گوید ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم در ایران به خرید وسایل دست دوم روی آورده‌اند. داوود عبداللهی در گفت‌وگو با ایسنا دلیل این مسئله را گرانی لوازم خانگی ایرانی و خارجی عنوان کرد و گفت در این روزها خرید وسایل دست دوم از سمساری‌ها بیشتر شده است. او با اشاره به اقبال مردم به دست دوم فروشی‌ها گفت این در حالی است که اقشار ضعیف جامعه دیگر نمی‌توانند، لوازم خانگی دست دوم را ارزان تهیه کنند. پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی، قیمت یک یخچال با کیفیت متوسط را معادل ۲۰ ماه حقوق یک کارگر در ایران برآورد کرده بود.

رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان می‌گوید ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم در ایران به خرید وسایل دست دوم روی آورده‌اند. داوود عبداللهی در گفت‌وگو با ایسنا دلیل این مسئله را گرانی لوازم خانگی ایرانی و خارجی عنوان کرد و گفت در این روزها خرید وسایل دست دوم از سمساری‌ها بیشتر شده است. او با اشاره به اقبال مردم به دست دوم فروشی‌ها گفت این در حالی است که اقشار ضعیف جامعه دیگر نمی‌توانند، لوازم خانگی دست دوم را ارزان تهیه کنند. پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی، قیمت یک یخچال با کیفیت متوسط را معادل ۲۰ ماه حقوق یک کارگر در ایران برآورد کرده بود.