۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه، «از دانشگاه اخراج شد»

خبرگزاری مهر روز یکشنبه ۱۴ شهریور از صدور حکم اخراج بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی «به‌دلیل دفاع از نظام سلطنتی پهلوی» خبر داد.

خبرگزاری مهر روز یکشنبه ۱۴ شهریور از صدور حکم اخراج بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی «به‌دلیل دفاع از نظام سلطنتی پهلوی» خبر داد.