۶ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تازه‌ترین گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان؛ جایگاه واقعی ایران کجاست؟

نگاه فریدون خاوند: براساس گزارش آنکتاد، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان درسال گذشته به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن در ایران انجام گرفته.

نگاه فریدون خاوند: براساس گزارش آنکتاد، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان درسال گذشته به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن در ایران انجام گرفته.