۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تایید انتقال تجهیزات هسته‌ای کرج به نطنز توسط یک خبرگزاری رسمی در ایران

یک خبرگزاری رسمی در ایران با تأیید گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر انتقال تجهیزات مجتمع اتمی تسا در کرج به سایت نطنز، ادعا کرد این تصمیم در پی «یک عملیات تروریستی ناموفق» گرفته شده است.

یک خبرگزاری رسمی در ایران با تأیید گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر انتقال تجهیزات مجتمع اتمی تسا در کرج به سایت نطنز، ادعا کرد این تصمیم در پی «یک عملیات تروریستی ناموفق» گرفته شده است.