۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تجمع اعتراضی جمعی از معلمان و فرهنگیان استان قم در مقابل اداره کل آموزش و پرورش

جمعی از معلمان معترض به مشکلات معیشتی و طرح رتبه‌بندی، ظهر روز پنجشنبه هشتم مهرماه در محوطه ساختمان و در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان قم دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع اعتراضی نظیر این در روزهای گذشته در دیگر استان‌های کشور نیز برگزار شد. یکی از معترضان به خبرگزاری ایسنا گفت در صورت عدم اصلاح طرحی که در مجلس مطرح است، مدارس تعطیل خواهند شد. در این تجمع اعتراضی عمده خواسته فرهنگیان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد حقوق هیأت علمی برای معلمان شاغل و اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته بود.

جمعی از معلمان معترض به مشکلات معیشتی و طرح رتبه‌بندی، ظهر روز پنجشنبه هشتم مهرماه در محوطه ساختمان و در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان قم دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع اعتراضی نظیر این در روزهای گذشته در دیگر استان‌های کشور نیز برگزار شد. یکی از معترضان به خبرگزاری ایسنا گفت در صورت عدم اصلاح طرحی که در مجلس مطرح است، مدارس تعطیل خواهند شد. در این تجمع اعتراضی عمده خواسته فرهنگیان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد حقوق هیأت علمی برای معلمان شاغل و اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته بود.