۶ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تجمع جمعی از کنشگران مدنی ایران در اعتراض به شکنجه سفید

همزمان با روز جهانی مبارزه با شکنجه، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی شناخته‌شده در ایران از جمله نرگس محمدی و جعفر پناهی در اعتراض به سلول انفرادی یا اعمال شکنجه سفید دست به تجمع زدند.

همزمان با روز جهانی مبارزه با شکنجه، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی شناخته‌شده در ایران از جمله نرگس محمدی و جعفر پناهی در اعتراض به سلول انفرادی یا اعمال شکنجه سفید دست به تجمع زدند.