۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تخصیص یارانه نان بر اساس کدملی؛ وزیر کشاورزی: به‌خاطر قاچاق گندم آرد را گران کردیم

در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت آرد و نان در ایران، مقامات اقتصادی می‌گویند که یارانه نان به مردم پرداخت می‌شود و این اقدام برای مبارزه با قاچاق گندم صورت گرفته‌است.

در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت آرد و نان در ایران، مقامات اقتصادی می‌گویند که یارانه نان به مردم پرداخت می‌شود و این اقدام برای مبارزه با قاچاق گندم صورت گرفته‌است.