۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تداوم اعتراض‌ زنان افغان به گروه طالبان؛ زنان معترض «شکنجه شده‌اند»

اعتراض زنان افغان به محدودیت‌های ایجادشده برای آنان پس از به‌قدرت رسیدن طالبان ادامه دارد و برخی زنان به دلیل نگرانی از حملات ماموران گروه طالبان، اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی خانگی کرده‌اند. از زمان به‌قدرت رسیدن طالبان از اواخر مرداد امسال، دختر افغان بالای ۱۲ سال از حق تحصیل محروم شده‌اند. در زمان دولت سابق افغانستان حدود ۳ و نیم میلیون دختر در این کشور مشغول تحصیل بودند. طالبان همچنین با اجباری کردن حجاب برای همه زنان و اعمال تفکیک جنسیتی گسترده، باعث شده‌ است که بسیاری از زنان فعال در دولت، شغل خود از دست بدهند. در همین حال گزارش‌های متعددی درباره بازداشت و تهدید زنان معترض منتشر شده است. رادیو آزادی به نقل از یک معترض گزارش داده است که «دختران و زنانی که در خیابان‌ها اعتراض کردند، شکنجه شدند» و طالبان اجازه نداده صدایشان شنیده شود. در ماه‌های گذشته برخی از زنان افغان در شهرهای مختلف در تجمعات اعتراضی، خواهان دسترسی دوباره به حق تحصیل و کار، هم‌چنین حقوق مساوی با مردان شده‌ و از سکوت نهادهای بین‌المللی در خصوص نادیده گرفتن حقوق زنان افغان از سوی طالبان انتقاد کرده‌اند. با افزای..

اعتراض زنان افغان به محدودیت‌های ایجادشده برای آنان پس از به‌قدرت رسیدن طالبان ادامه دارد و برخی زنان به دلیل نگرانی از حملات ماموران گروه طالبان، اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی خانگی کرده‌اند. از زمان به‌قدرت رسیدن طالبان از اواخر مرداد امسال، دختر افغان بالای ۱۲ سال از حق تحصیل محروم شده‌اند. در زمان دولت سابق افغانستان حدود ۳ و نیم میلیون دختر در این کشور مشغول تحصیل بودند. طالبان همچنین با اجباری کردن حجاب برای همه زنان و اعمال تفکیک جنسیتی گسترده، باعث شده‌ است که بسیاری از زنان فعال در دولت، شغل خود از دست بدهند. در همین حال گزارش‌های متعددی درباره بازداشت و تهدید زنان معترض منتشر شده است. رادیو آزادی به نقل از یک معترض گزارش داده است که «دختران و زنانی که در خیابان‌ها اعتراض کردند، شکنجه شدند» و طالبان اجازه نداده صدایشان شنیده شود. در ماه‌های گذشته برخی از زنان افغان در شهرهای مختلف در تجمعات اعتراضی، خواهان دسترسی دوباره به حق تحصیل و کار، هم‌چنین حقوق مساوی با مردان شده‌ و از سکوت نهادهای بین‌المللی در خصوص نادیده گرفتن حقوق زنان افغان از سوی طالبان انتقاد کرده‌اند. با افزایش اعتراض‌های زنان، «وزارت داخله» گروه طالبان اعلام کرد که برگزاری هرگونه تجمعی تنها در صورت مجوز از «وزارت عدلیه» امکان‌پذیر است. به گفته زنان افغان، این گروه مجوز برگزاری تجمعات اعتراضی صادر نمی‌کند و در هفته‌های گذشته نیز زنان شرکت‌کننده در اعتراض‌ها با سلاح تهدید شده‌ و برخی این تجمعات با شلیک تیر هوایی و اعمال خشونت همراه بوده است. حفیظه بهمنی از رزمی‌کاران افغانستان، نیز به رادیو آزادی گفته است که زنان ورزشکار از جمله خود او مورد تهدید طالبان قرار گرفته و به او گفته شده بود که در صورت باز کردن باشگاهش او و خانواده‌اش در امان نخواهند بود.